respektuje vaše právo na soukromí. Tato politika shrnuje, jaké osobní údaje můžeme shromažďovat, a jak bychom mohli tyto informace využívat. Tato politika rovněž popisuje další důležitá témata vztahující se k vašemu soukromí.

Zásady ochrany osobních údajů společnosti Vintage Parts na internetu

Záměrem firmy a její pobočky (společně "Vintage Parts")je dosažení souladu se všemi platnými zákony o soukromí a ochranu dat. Tato politika odráží hodnotu kterou přikládáme k získání a udržení důvěry našich zaměstnanců, zákazníků, obchodních partnerů a ostatními, kteří sdílejí své osobní údaje s námi. Toto zajištění soukromí na internetu (této "Zásady") popisuje, jak Vintage Parts chrání vaše soukromí př shromažďování osobních údajů na internetových stránkách Vintage Parts. Pro účely těchto Zásad, pojem "osobní údaje" se rozumí informace, které vás osobně identifikují, samostatně nebo v kombinaci s dalšími informacemi, které máme k dispozici.

Tyto zásady ochrany osobních údajů na internetu (dále jen „zásady“) popisují, jak společnost Vintage Parts chrání vaše soukromí, když shromažďujeme osobní údaje na internetových stránkách společnosti Vintage Parts. Pojem „osobní údaje“, jak je používán v těchto zásadách, znamená informace, které vás identifikují osobně, samostatně nebo v kombinaci s dalšími údaji, které máme k dispozici.

Váš souhlas

Používáním internetových stránek Vintage Parts nebo poskytováním osobních údajů nám dáváte souhlas se shromažďováním, používáním a zveřejňováním vašich osobních údajů, jak je popsáno v těchto zásadách a v příslušných prohlášeních o ochraně osobních údajů pro jednotlivé země nebo webové stránky.

Pokud nemáte souhlas ke shromažďování, používání a sdělování vašich osobních údajů, jak je uvedeno v těchto Zásad (a konkrétní země, nebo prohlášení o soukromí webových stránek), nepoužívejte Vintage Parts internetové stránky.

Omezení shromažďování, používání a zveřejňování osobních údajů

V rozsahu požadovaném platnými zákony Vintage Parts shromažďuje osobní údaje na svých internetových stránkách Vintage Parts:

 • poskytly včasnou a vhodnou oznámení o jejím zpracování dat.
 • shromažďovat, používat, zveřejňovat a předávat Vaše osobní údaje pouze s vaším souhlasem, který může být výslovné nebo implicitní, v závislosti na citlivosti osobních údajů, právní požadavky a jiné faktory.
 • Vaše osobní údaje pouze pro určité, omezené účely. Informace, které shromažďujeme, budou relevantní, odpovídající a přiměřené pro účely, pro které byly shromážděny.
 • zpracovávat Vaše osobní údaje v souladu s účelem, pro který byly původně shromážděny, nebo ke kterému se následně odsouhlasené.
 • Vezměte si komerčně přiměřené kroky k zajištění toho, aby vaše osobní informace jsou spolehlivé pro zamýšlený účel, přesné, úplné a v případě potřeby průběžně aktualizovány.
 • nepoužívejte osobní údaje pro účely přímého marketingu, aniž by jste možnost "opt-out."
 • Přijměte příslušná opatření, na základě smlouvy nebo jinak, k zajištění odpovídající ochrany osobních údajů, které jsou poskytovány třetí straně nebo předávány do jiné země, včetně přenosů v rámci Vintage Parts.
 • Sdílení osobních údajů

  Společnost Vintage Parts nebude bez vašeho výslovného souhlasu prodávat osobní údaje shromážděné z jejích internetových stránek zprostředkovatelům e-mailových konferencí. Za určitých omezených okolností můžeme sdílet nebo předávat osobní údaje nezávislým třetím stranám. Můžeme například poskytnout osobní údaje třetí straně (i) na vaši žádost; ii) splnit zákonný požadavek nebo soudní příkaz; (iii) vyšetřovat možný zločin, jako je krádež identity; (iv) v souvislosti s prodejem, nákupem, fúzí, reorganizací, likvidací nebo zrušením společnosti Vintage Parts a obchodní jednotky Vintage Parts; nebo (v) za podobných okolností. Pokud k takové události dojde, podnikneme příslušné kroky k ochraně vašich osobních údajů.

  Zabezpečení osobních údajů

  Vaše osobní údaje budou obecně uloženy v Vintage Parts databází spravovaných našimi poskytovateli služeb. Většina z těchto databází jsou uloženy na serverech v USA. V rozsahu požadovaném zákonem, pokud je vaše osobní údaje budou předávány mimo vaši zemi, bude příslušné oznámení poskytuje.

  Společnost Vintage Parts udržuje přiměřená ochranná opatření na ochranu důvěrnosti, zabezpečení a integrity vašich osobních údajů. Například k přenosu osobních údajů přes internet používáme technologii SSL (Secure Socket Layer). Ačkoli používáme bezpečnostní opatření, abychom pomohli chránit vaše osobní údaje před neoprávněným vyzrazením, zneužitím nebo změnami, jako je tomu u všech počítačových sítí připojených k internetu, nemůžeme zaručit bezpečnost informací poskytovaných přes internet a nebudeme odpovědní za jejich porušení bezpečnosti mimo naši rozumnou kontrolu.

  Přístup k osobním údajům

  Můžete zkontrolovat, opravit a aktualizovat osobní údaje, které nám poskytnete na internetových stránkách společnosti Vintage Parts, a to pomocí poskytnutých mechanismů zpětné vazby, kliknutím na tento odkaz ZPĚTNÉ ZPĚTNÉ ZPŮSOBY nebo nám můžete napsat na adresu Vintage Parts, Inc., 120 Corporate Drive „Beaver Dam, WI 53916 .

  Co shromažďujeme

  Můžeme shromažďovat následující informace:

  • název
  • kontaktní informace včetně e-mailové adresy
  • demografické informace, jako je PSČ, preference a zájmy
  • další informace týkající se zákaznických průzkumů a / nebo nabídek

  Úplný seznam souborů cookie, které shromažďujeme, najdete v části Seznam souborů cookie, které shromažďujeme .

  Co děláme s informacemi, které shromažďujeme

  Tyto informace vyžadujeme, abychom porozuměli vašim potřebám a poskytli vám lepší služby, zejména z následujících důvodů:

  • Interní vedení záznamů.
  • Tyto informace můžeme použít ke zlepšení našich produktů a služeb.
  • Pomocí e-mailové adresy, kterou jste uvedli, můžeme pravidelně zasílat propagační e-maily o nových produktech, speciálních nabídkách nebo jiných informacích, o kterých si myslíme, že vás mohou zajímat.
  • Vaše údaje můžeme čas od času použít také k tomu, abychom vás kontaktovali pro účely průzkumu trhu. Můžeme vás kontaktovat e-mailem, telefonem, faxem nebo poštou. Tyto informace můžeme použít k přizpůsobení webových stránek podle vašich zájmů.

  Bezpečnostní

  Zavázali jsme se zajistit, že vaše informace budou zabezpečené. Abychom zabránili neoprávněnému přístupu nebo vyzrazení, zavedli jsme vhodné fyzické, elektronické a manažerské postupy k zabezpečení a zabezpečení informací, které shromažďujeme online.

  Jak používáme soubory cookie

  Cookie je malý soubor, který vyžaduje povolení k umístění na pevný disk vašeho počítače. Jakmile souhlasíte, soubor se přidá a soubor cookie pomáhá analyzovat webový provoz nebo vám dá vědět, když navštívíte konkrétní web. Soubory cookie umožňují webovým aplikacím reagovat na vás jako na jednotlivce. Webová aplikace může přizpůsobit svůj provoz vašim potřebám, oblíbeným a nelíbeným shromažďováním a zapamatováním informací o vašich preferencích.

  Soubory cookie protokolu provozu používáme k identifikaci, které stránky se používají. To nám pomáhá analyzovat data o provozu webových stránek a vylepšovat naše webové stránky, abychom je mohli přizpůsobit potřebám zákazníků. Tyto informace používáme pouze pro účely statistické analýzy a poté jsou data ze systému odstraněna.

  Soubory cookie nám celkově pomáhají poskytovat lepší webové stránky tím, že nám umožňují sledovat, které stránky považujete za užitečné a které ne. Cookie nám v žádném případě neposkytuje přístup k vašemu počítači ani žádné další informace o vás, kromě údajů, které jste se rozhodli s námi sdílet. Můžete se rozhodnout přijmout nebo odmítnout cookies. Většina webových prohlížečů soubory cookie automaticky přijímá, ale nastavení prohlížeče můžete obvykle upravit tak, aby soubory cookie odmítly. To vám může bránit v plném využití výhod webových stránek.

  Odkazy na jiné webové stránky

  Naše webové stránky mohou obsahovat odkazy na jiné zajímavé webové stránky. Jakmile však použijete tyto odkazy k opuštění našeho webu, měli byste si uvědomit, že nad tímto jiným webem nemáme žádnou kontrolu. Proto nemůžeme nést odpovědnost za ochranu a soukromí jakýchkoli informací, které poskytnete při návštěvě těchto stránek, a tyto stránky se tímto prohlášením o ochraně osobních údajů neřídí. Měli byste být opatrní a podívat se na prohlášení o ochraně osobních údajů vztahující se na daný web.

  Ovládání vašich osobních údajů

  Shromažďování nebo používání vašich osobních údajů můžete omezit následujícími způsoby:

  • kdykoli budete požádáni o vyplnění formuláře na webových stránkách, vyhledejte pole, na které můžete kliknout, což znamená, že si nepřejete, aby tyto informace kdokoli použil pro účely přímého marketingu
  • pokud jste již dříve souhlasili s používáním vašich osobních údajů pro účely přímého marketingu, můžete kdykoli změnit názor tím, že nám dáte vědět pomocí našich kontaktních údajů

  Nebudeme prodávat, distribuovat ani pronajímat vaše osobní údaje třetím stranám, pokud k tomu nemáme vaše svolení nebo pokud to nevyžaduje zákon. Vaše osobní údaje můžeme použít k zasílání propagačních informací o třetích stranách, o kterých si myslíme, že by vás mohly zajímat, pokud nám sdělíte, že si to přejete.

  Můžete požadovat podrobnosti o osobních údajích, které o vás máme podle zákona o ochraně osobních údajů 1998 . Bude účtován malý poplatek. Pokud chcete kopii informací, které jsou ve vás uloženy, zašlete nám prosím tento požadavek e-mailem pomocí našich kontaktních údajů.

  Pokud se domníváte, že jakékoli informace, které o vás uchováváme, jsou nesprávné nebo neúplné, napište nám nebo nám pošlete e-mail co nejdříve na výše uvedenou adresu. Okamžitě opravíme veškeré informace, které budou shledány nesprávnými.

  Seznam cookies, které shromažďujeme

  V následující tabulce jsou uvedeny soubory cookie, které shromažďujeme a jaké informace ukládají.

  Název souboru cookie Popis souborů cookie
  FORM_KEY Ukládá náhodně vygenerovaný klíč používaný k zabránění padělaných požadavků.
  PHPSESSID Vaše ID relace na serveru.
  GUEST-VIEW Umožňuje hostům prohlížet a upravovat jejich objednávky.
  PERSISTENT_SHOPPING_CART Odkaz na informace o vašem košíku a historii prohlížení, pokud jste o to požádali.
  STF Informace o produktech, které jste poslali e-mailem přátelům.
  STORE Zobrazení obchodu nebo jazyk, který jste vybrali.
  USER_ALLOWED_SAVE_COOKIE Označuje, zda má zákazník povoleno používat soubory cookie.
  MAGE-CACHE-SESSID Usnadňuje ukládání obsahu do mezipaměti v prohlížeči, aby se stránky načítaly rychleji.
  MAGE-CACHE-STORAGE Usnadňuje ukládání obsahu do mezipaměti v prohlížeči, aby se stránky načítaly rychleji.
  MAGE-CACHE-STORAGE-SECTION-INVALIDATION Usnadňuje ukládání obsahu do mezipaměti v prohlížeči, aby se stránky načítaly rychleji.
  MAGE-CACHE-TIMEOUT Usnadňuje ukládání obsahu do mezipaměti v prohlížeči, aby se stránky načítaly rychleji.
  SECTION-DATA-IDS Usnadňuje ukládání obsahu do mezipaměti v prohlížeči, aby se stránky načítaly rychleji.
  PRIVATE_CONTENT_VERSION Usnadňuje ukládání obsahu do mezipaměti v prohlížeči, aby se stránky načítaly rychleji.
  X-MAGENTO-VARY Usnadňuje ukládání obsahu do mezipaměti na serveru, aby se stránky načítaly rychleji.
  MAGE-TRANSLATION-FILE-VERSION Usnadňuje překlad obsahu do jiných jazyků.
  MAGE-TRANSLATION-STORAGE Usnadňuje překlad obsahu do jiných jazyků.
  Portions of this page translated by Google.